143683 PPD20-013_Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила", реф. № PPD 19-065, регистрирана под №01467-2019-0045 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана в профила на купувача на Възложителя в самостоятелен раздел с №125164, се открива  вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на кабели 0,6/1 kV, с PVC изолация и обвивка, с медни жила, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-013
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
21 фев 2020 10:12
Подаване на оферти:
21 фев 2020 11:00 — 16 мар 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 4 юни 2020 10:24

PPD 20-013_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD 20-013_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 190 Kb


Публикувано на: 10 апр 2020 09:04

PPD 20-013_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-013_Препис с решение на УС.pdf 458 Kb

икона на файл PPD 20-013_Доклад.pdf 679 Kb


Публикувано на: 21 фев 2020 12:43

Покана за участие с приложенията към нея

икона на файл PPD 20-013_Приложения покана.docx 199 Kb

икона на файл PPD 20-013_Покана.pdf 403 Kb