147488 PPD20-025 Доставка на диелектрични ръкавици и боти

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Силвия Стоянова

359 02 8958917

silvia.stoyanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Осигуряване на диелектрични ръкавици и боти, предпазващи работниците и служителите на Възложителя от поражения причинени от електрически ток при работа по електроразпределителната мрежа.
Документи:
Тип:
Събиране на оферти
Дата на публикуване:
20 мар 2020 13:14
Подаване на оферти:
21 мар 2020 8:00 — 13 май 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на диелектрични ръкавици с пръсти, с прав маншет, 20 kV, клас 3 (изолиращи ръкавици)
Обособена позиция 2 - Доставка на диелектрични боти над 1000 V

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 28 апр 2020 12:35

Съобщение за прекратяване

икона на файл PPD20-025_Съобщение_прекратяване.pdf 170 Kb


Публикувано на: 25 апр 2020 11:41

Методическо указание № 7/22.04.2020 г. на АОП

икона на файл MU7_2020.pdf 368 Kb


Публикувано на: 21 апр 2020 16:49

Информация за удължен срок за получаване на оферти

икона на файл Съобщение-за получаване на оферти_зп.pdf 133 Kb


Публикувано на: 20 мар 2020 20:42

Образци ЕЕДОП

икона на файл espd-request.zip 84 Kb

икона на файл PPD20-025_EEDOP.docx 72 Kb


Публикувано на: 20 мар 2020 20:42

Информация за публикувана обява в AOP
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097484


Публикувано на: 20 мар 2020 20:40

Документация и образци

икона на файл PPD20-025_Документация_Ръкавици_Боти.pdf 1512 Kb

икона на файл PPD20-025_Образци_Документация_Ръкавици_Боти.docx 122 Kb


Публикувано на: 20 мар 2020 20:39

Обява на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

икона на файл PPD20-025_Obiava_20032020_zp.pdf 951 Kb