156702 PPD20-070_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения по Обособена позиция № 1 "Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение" от обхвата на проведена предходна "процедура на договаряне с предварителна покана за участие" с предмет: "Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение" и с реф. № PPD 18-073, регистрирана под № 01467-2018-0077 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана под 2018/S 175-397756 в Официален вестник на Европейски съюз, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 20-070, в обхвата на Обособена позиция № 1 "Доставка на главно трансформаторно табло за ниско напрежение".
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
6 авг 2020 15:20
Подаване на оферти:
6 авг 2020 15:30 — 27 авг 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 30 ное 2020 10:38

Обявление за възложена поръчка

икона на файл обявление възлагане 20-070 za PRF.pdf 437 Kb


Публикувано на: 5 окт 2020 15:52

Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и доклад от работата на комисията

икона на файл решение za PRF BP 20-070.pdf 621 Kb

икона на файл доклад 20-070 za PRF BP.pdf 688 Kb


Публикувано на: 6 авг 2020 15:41

Покана с приложения

икона на файл покана 20-070 za PRF.pdf 328 Kb

икона на файл Prilojeniq pokana za US.docx 187 Kb