148193 PPD20-036_"Доставка на композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции, но включва доставка на следните видове композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН:
  1. Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН 835 kg, 9,5 m;
  2. Композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии СрН, 13 m.
     
Участниците задължително оферират всички видове композитни модулни стълбове за въздушни електропроводни линии НН и СрН включени в предмета на поръчката.
 
Документи:
Тип:
Договаряне с предварителна покана за участие
Дата на публикуване:
6 апр 2020 10:44
Подаване на оферти:
27 юли 2020 15:00 — 31 авг 2020 15:00
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 27 яну 2021 13:45

PPD 20-036_ Обявление за прекратяване

икона на файл PPD 20-036_Objavlenie za prekratjavane na porachkata.pdf 221 Kb


Публикувано на: 8 яну 2021 11:32

Препис с решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл Prepis_MINUTES_539_t. 1_Prf.pdf 2760 Kb


Публикувано на: 18 авг 2020 11:56

PPD 20-036_Покана за участие

икона на файл PPD 20-036_Pokana za uchastie_z.pdf 216 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 11:20

PPD 20-036 Решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-036 Решение на УС- z.pdf 459 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 11:18

PPD 20-036 Протокол по чл.55, ал.1

икона на файл PPD 20-036 Протокол чл.55 - z.pdf 1072 Kb


Публикувано на: 9 юли 2020 14:31

PPD 20-036_Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

икона на файл PPD 20-036_Protokol po chl.54, al.7 ot PPZOP.pdf 426 Kb


Публикувано на: 8 юни 2020 10:59

PPD 20-036 -Отговор на поставени въпроси

икона на файл PPD 20-036 Отговор на поставени въпроси 1-z.pdf 91 Kb


Публикувано на: 4 май 2020 10:26

PPD20-036 - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

икона на файл PPD 20-036 Решение за промяна.pdf 362 Kb


Публикувано на: 6 апр 2020 11:14

1. Документи за обществена поръчка с реф. № PPD20-036;
2. Решение за откриване и обявление за поръчка.

икона на файл PPD20-036 _Техническа спецификация и изисквания.docx 76 Kb

икона на файл PPD 20-036 -Документация - композитни стълбове-финал.DOCX 373 Kb

икона на файл PPD20-036_еЕЕДОП.docx 60 Kb

икона на файл PPD20-036_eEEDOP_espd-request.zip 86 Kb

икона на файл PPD 20-036_Решение за откриване на процедура.pdf 269 Kb

икона на файл PPD20-036_Обявление за поръка-комунални услуги.pdf 207 Kb