153955 PPD20-067_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови спoразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура с предмет: "Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/",, реф. № PPD 19-025, регистрирана под №01467-2019-0033 в Регистъра на обществените поръчки и публикувана в профила на купувача на Възложителя в самостоятелен раздел с №123018, се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
1 юли 2020 10:14
Подаване на оферти:
1 юли 2020 13:00 — 20 юли 2020 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Обособени позиции

Обособена позиция 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/
Обособена позиция 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жилаподземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 28 сеп 2020 10:24

PPD 20-067_Обявление за възложена поръчка-ОП 1 и ОП 2

икона на файл PPD 20-067_Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 205 Kb


Публикувано на: 7 авг 2020 10:42

PPD 20-067_Доклад от работата на комисията и решение на УС на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

икона на файл PPD 20-067_Доклад.pdf 595 Kb

икона на файл Prepis MINUTES 525 t. 10.pdf 2404 Kb


Публикувано на: 1 юли 2020 10:00

PPD 20-067_Покана за участие с приложения

икона на файл PPD 20-067_Приложения покана.docx 249 Kb

икона на файл PPD 20-067_Покана.pdf 480 Kb