Профил на купувача

Възложител


Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Описание:
Вътрешни правила
Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача

 
Документи:

vutr.pravila profil 01.10.2014.pdf 463 Kb

Вътр.правила 15.09.2015.pdf 2191 Kb

Вътрешни правила 26.03.2015.pdf 3172 Kb

Вътрешни правила.pdf 6209 Kb