Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2022

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

192574 PPD21-133_Доставка на триполюсни товарови прекъсвачи за монтиране на закрито, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 31 яну 2022 16:30

Публикувана

192575 PPD 21-138_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 16 фев 2022 16:30

Публикувана

194005 PPS22-014 Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база Избор на изпълнител 8 фев 2022 16:30
  Обособена позиция 1 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - район "Красна поляна", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база"
  Обособена позиция 2 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - райони "Слатина" и "Подуяне", с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 3 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Дупница
  Обособена позиция 4 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Лом, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база

Публикувана

194082 PPS22-015 Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим Избор на изпълнител 9 фев 2022 16:30
  Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим на територията на административни области - София - град и Софийска област

Публикувана

194295 PPD22-016 Доставка на работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 7 мар 2022 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на прахозащитно работно облекло

Публикувана

195209 PPD22-002_Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²", след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 22 мар 2022 16:30

Публикувана

195210 PPD22-017_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 22 мар 2022 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвън
  Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвътре

Публикувана

195213 PPD22-018_Доставка на арматура за проводници /кабелни обувки, съединители и накрайници/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 21 мар 2022 16:30

Публикувана

195763 PPD21-134_Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж средно напрежение /СрН/, след сключени рамкови спoразумения Избор на изпълнител 4 апр 2022 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с алуминиев екран средно напрежение /СрН/
  Обособена позиция 2 - Доставка на силови кабели с алуминиеви жила за подземен монтаж с меден екран средно напрежение /СрН/

Публикувана

196308 PPD22-030-Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System на територията на София Област, ОЦ Изток 1, ОЦ Изток 2, ОЦ Север 1 и ОЦ Север 2 Избор на изпълнител 28 мар 2022 16:30

Публикувана

196926 PPD22-029 Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System на територията на Области: Монтана, Враца, Плевен, Ловеч; София - ОЦ Запад 1 и ОЦ Юг 1 Избор на изпълнител 11 апр 2022 16:30

Публикувана

196927 PPD22-031 Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "ЧЕЗ Разпределение България" АД на територията на областите Благоевград, Кюстендил и София-град - ОЦ Запад 2 и ОЦ Юг 2 Избор на изпълнител 12 апр 2022 16:30

Публикувана

196974 PPD22-036_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 11 апр 2022 16:30

Публикувана

198630 PPD22-043_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка с медни жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 9 май 2022 16:30

Публикувана

199114 PPD22-049_Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm²", след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 30 май 2022 16:30

Публикувана

200399 PPD22-056_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 6 юни 2022 16:30

Публикувана

201349 PPD22-052_"Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада, след сключени рамкови споразумения" Избор на изпълнител 17 юни 2022 16:30

Публикувана

201879 PPD 22-050_Доставка на предпазители и основи средно напрежение (СрН), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 13 юли 2022 16:30

Публикувана

202010 РРС22-072 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 7 юли 2022 16:30

Публикувана

202908 PPD22-070_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 12 юли 2022 16:30

Публикувана

205800 PPD22-087_"Доставка на предпазители средно напрежение (СрН) за защита на напреженови измервателни трансформатори, след сключено рамково споразумение", реф. № PPD 22-087 Избор на изпълнител 1 сеп 2022 16:30

Публикувана

206508 PPD22-093_"Доставка на напреженови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения" Избор на изпълнител 7 сеп 2022 16:30

Публикувана

206610 PPD22-094_Доставка на автоматични прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 сеп 2022 16:30

Публикувана

207585 PPD22-100_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН), за директно измерване, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 29 сеп 2022 16:30

Публикувана

208103 Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на дружеството Избор на изпълнител 25 окт 2022 16:30
  Обособена позиция 1 - Обособена позиция № 2 - "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Софийска област"
  Обособена позиция 2 - Обособена позиция № 6 - "Денонощна, 24-часова охрана на енергийни и неенергийни обекти със СОТ, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, както и изграждане и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове на територията на административна област Плевен".

Публикувана

208505 PPD22-097 Доставка на предпазни работни обувки Избор на изпълнител 13 окт 2022 14:00
  Обособена позиция 1 - Доставка на летни предпазни работни обувки
  Обособена позиция 2 - Доставка на зимни предпазни работни обувки

Публикувана

209302 PPD22-107_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 24 окт 2022 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвън
  Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/ - обслужвани отвътре

Публикувана

211237 PPS22-112 "Подмяна на средства за търговско измерване на електрическа енергия на територията на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД" Избор на изпълнител 15 дек 2022 16:30

Публикувана

212125 РРС 22-128 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 9 яну 2023 16:30