Профил на купувача

Възложител

Основно лице за контакт:
Снимка на потребител

Стефан Иванов

0887511149

stefan.ivanov@ermzapad.bg

Организация:

ЕРМ Запад АД

ЕИК: 130277958

Регистрация по ДДС: BG130277958

http://www.ermzapad.bg

Адрес:

Бенчмарк Бизнес Център, бул.Цариградско шосе 159, гр.София

1784 София

България (BG)

Публикувани поръчки 2021

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Публикуван Номер Име Фаза Срок за участие

Публикувана

167290 PPD20-120 Доставка на предпазна екипировка за работа на височина Избор на изпълнител 19 яну 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Обособена позиция 2. Доставка на съединители
  Обособена позиция 2 - Обособена позиция 3. Доставка на механизми за спасяване (десандьори)
  Обособена позиция 3 - Обособена позиция 4. Доставка на комплект за създаване на въжена осигурителна линия
  Обособена позиция 4 - Обособена позиция 5. Доставка на сбруя и защитни средства при качване и позициониране
  Обособена позиция 5 - Обособена позиция 6. Доставка на чанти

Публикувана

168990 PPD21-004_Доставка и монтаж на бетонови комплектни трансформаторни постове /БКТП/, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 22 фев 2021 16:30

Публикувана

168992 PPD21-005_Доставка на композитни висящи изолатори, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 1 мар 2021 16:30

Публикувана

169242 Доставка на студовлагозащитно работно облекло за служители на "ЧЕЗ Разпределение България" АД Избор на изпълнител 15 фев 2021 16:30

Публикувана

169658 PPS21-010 Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база Избор на изпълнител 8 мар 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Ботевград, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база
  Обособена позиция 2 - Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Бяла Слатина, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база

Публикувана

169813 PPD21-013_Доставка на миниатюрни прекъсвачи, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 16 мар 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни автоматични прекъсвачи
  Обособена позиция 2 - Доставка на еднополюсни и триполюсни миниатюрни товарови прекъсвачи

Публикувана

169817 PPD21-014_Доставка на арматура за усукани изолирани проводници, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 10 мар 2021 16:30

Публикувана

169818 PPD21-017_Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm², след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 мар 2021 16:30

Публикувана

171935 РРС21-020 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен" Избор на изпълнител 1 апр 2021 16:30

Публикувана

171936 РРС21-021 "Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион "Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Перник и Кюстендил" Избор на изпълнител 5 апр 2021 16:30

Публикувана

172056 PPD21-022_Доставка на вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 5 апр 2021 16:30

Публикувана

172246 PPD21-023_Доставка на стоманени куки за изолатори за стоманобетонни стълбове (СБС), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 апр 2021 16:30

Публикувана

173671 PPD21-024_Доставка на кабели 0,6/1 кV, с PVC изолация и обвивка, с Al жила, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 апр 2021 16:30

Публикувана

174145 PPD21-027_Доставка на кабели трижилни, 12/20 kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 26 апр 2021 16:30

Публикувана

174332 PPC21-030 Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област Избор на изпълнител 26 апр 2021 16:30

Публикувана

177640 PPD21-049_Доставка на полимерни съединителни муфи за кабели средно напрежение ( СрН ), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 14 юни 2021 16:30

Публикувана

179374 PPD21-067_Доставка на неизолирани алуминиево-стоманени проводници, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 7 юли 2021 16:30

Публикувана

179647 PPD21-063_Доставка на трифазни разпределителни трансформатори 10 kV и 20 kV, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 27 юли 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на трифазни сухи разпределителни капсуловани трансформатори 10 и 20 kV за склад "София", склад "Враца", склад "Левски" и склад "Дупница""
  Обособена позиция 2 - "Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 10 kV за склад "София" и склад "Враца""
  Обособена позиция 3 - "Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV за склад "София""
  Обособена позиция 4 - "Доставка на трифазни маслонапълнени разпределителни херметизирани трансформатори 20 kV за склад "Враца", склад "Левски" и склад "Дупница""

Публикувана

180965 PPC21-072 "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област" - по рамкови споразумения след проведена открита процедура с реф. № PPС 20-054 Избор на изпълнител 29 юли 2021 16:30

Публикувана

181196 PPD 21-076_Доставка на композитни изолатори, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 16 авг 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на носещ композитен изолатор 20 kV, за монтиране на открито
  Обособена позиция 2 - Доставка на изолатори подпорни композитни 20 kV, за монтиране на открито

Публикувана

181204 PPD 21-075_Доставка на разпределителни табла за ниско напрежение след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 16 авг 2021 16:30

Публикувана

181395 PPD21-078 Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "ЧЕЗ Разпределение България" АД за Софийска област и част от София-град Избор на изпълнител 26 юли 2021 16:30

Публикувана

181399 PPD21-079 Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "ЧЕЗ Разпределение България" АД за северозападна България и част от София-град Избор на изпълнител 26 юли 2021 16:30

Публикувана

181403 PPD21-080 Доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми и филтри, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "ЧЕЗ Разпределение България" АД за югозападна България и част от София-град Избор на изпълнител 26 юли 2021 16:30

Публикувана

181894 PPD21-084_Доставка на комплектни комутационни устройства (КРУ), след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 17 авг 2021 16:30

Публикувана

183920 PPD21-094_"Доставка на вертикални заземители, стоманена поцинкована шина и заземителни поцинковани плочи, след сключени рамкови споразумения" Избор на изпълнител 7 сеп 2021 16:30

Публикувана

185809 PPD21-102_Доставка на медни PVC кабели, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 19 окт 2021 16:30

Публикувана

186797 PPD21-107_Доставка на керамични изолатори, след сключено рамково споразумение Избор на изпълнител 1 ное 2021 16:30

Публикувана

187760 PPD21-109_Доставка на токови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 15 ное 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори средно напрежение (СрН)
  Обособена позиция 2 - Доставка на токови измервателни трансформатори ниско напрежение (НН)

Публикувана

187765 PPD21-110_Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 16 ное 2021 16:30
  Обособена позиция 1 - Доставка на токови измервателни трансформатори (НН) X/5 A, клас на точност 0,5 проходен тип
  Обособена позиция 2 - Доставка на напреженови измервателни трансформатори СрН

Публикувана

188910 РРС21-114 "Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област" Избор на изпълнител 6 дек 2021 16:30

Публикувана

189739 PPD21-122_Доставка на тръби от непластифициран поливинилхлорид PVC-U, след сключени рамкови споразумения Избор на изпълнител 6 дек 2021 16:30

Публикувана

189860 РРС21-118 "Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област" Избор на изпълнител 16 дек 2021 16:30

Публикувана

191053 PPC21-128 Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен Избор на изпълнител 14 яну 2022 16:30