225001 PPD23-048 "Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Ваня Чепанова

+359 064 896961

vanya.chepanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предмет на вътрешния конкурентен избор е доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми,  оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД на територията на Област Плевен; Област Благоевград; Община Елин Пелин: Община Горна Малина; Община Мирково; Община Челопеч; Община Чавдар; Община Златица; Община Пирдоп; Община Антон; Община Копривщица; София - Район ''Красна поляна'', София - Район ''Илинден'', кв. Илинден; София - Район "Връбница''; София - Район "Лозенец", кв. Хладилника; София - Район "Оборище''; София - Район "Сердика''; София - Район "Младост''; София - Район "Панчарево", както и демонтаж  часовникови превключватели и електромери.
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 сеп 2023 15:43
Подаване на оферти:
14 сеп 2023 15:00 — 25 сеп 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:
ERMZ-CON-194 / 30.11.2023 г. - Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД - на територията на Област Плевен; Област Благоевград; Община Елин Пелин; Община Горна Малина; Община Мирково; Община Челопеч; Община Чавдар; Община Златица; Община Пирдоп; Община Антон; Община Копривщица; София - Район "Красна поляна"; София - Район "Илинден", кв. "Илинден"; София - Район "Връбница"; София - Район "Лозенец", кв. Хладилника; София - Район "Оборище"; София - Район "Сердика"; София - Район "Младост"; София - Район "Панчарево"

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 2 ное 2023 11:03

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (в сила до 01.11.2019 г. и на във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП /обн. ДВ, бр. 86 от 2018, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г./), публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № PPD23-048:
1. Решение, взето по т. 4 от Протокол № 28 от 01.11.2023 г. на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

икона на файл PPD23-048_Reshenie.pdf 2909 Kb

икона на файл PPD23-048_Doklad.pdf 3617 Kb


Публикувано на: 14 сеп 2023 15:41

Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
1. Покана за участие.
2. Покана за участие заедно с приложенията към нея.
3. Образци на документи.
4. Техническа спецификация.
5. Методика за оценка.

икона на файл PPD23-048 Техническа спецификация.pdf 138 Kb

икона на файл PPD23-048 Покана за участие заедно с приложенията към нея.pdf 736 Kb

икона на файл PPD23-048 Покана.pdf 648 Kb

икона на файл PPD23-048 Образци на документи.docx 101 Kb

икона на файл PPD23-048 Методика за оценка.pdf 122 Kb