ERMZ-CON-194 / 30.11.2023 г. - Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД - на територията на Област Плевен; Област Благоевград; Община Елин Пелин; Община Горна Малина; Община Мирково; Община Челопеч; Община Чавдар; Община Златица; Община Пирдоп; Община Антон; Община Копривщица; София - Район "Красна поляна"; София - Район "Илинден", кв. "Илинден"; София - Район "Връбница"; София - Район "Лозенец", кв. Хладилника; София - Район "Оборище"; София - Район "Сердика"; София - Район "Младост"; София - Район "Панчарево"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Снимка на потребител

Марияна Видинова

8958765

mariana.vidinova@cez.bg

Информация за договора