225000 PPD23-047 "Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД"

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Ваня Чепанова

+359 064 896961

vanya.chepanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предмет на вътрешния конкурентен избор е доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД на територията на Област Враца; Област Монтана; Област Видин; Област Перник; Община Самоков; Община Костенец; Община Долна баня; Община Ихтиман; София - Район ''Илинден'', Захарна фабрика, София - Район ''Лозенец'', кв. Лозенец; София - Район "Люлин''; София - Район "Нови искър''; София - Район "Подуяне''; София - Район "Слатина''; София - Район "Кремиковци''; София - Район "Надежда'', както и демонтаж на часовникови превключватели и електромери.
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 сеп 2023 15:45
Подаване на оферти:
14 сеп 2023 15:00 — 25 сеп 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:
ERMZ-CON-208 / 12.12.2023 г. - Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД на територията на Област Враца; Област Монтана; Област Видин; Област Перник; Община Самоков; Община Костенец; Община Долна баня; Община Ихтиман; София - Район ''Илинден'', Захарна фабрика, София - Район ''Лозенец'', кв. Лозенец; София - Район "Люлин''; София - Район "Нови искър''; София - Район "Подуяне''; София - Район "Слатина''; София - Район "Кремиковци''; София - Район "Надежда''

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 2 ное 2023 11:02

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (в сила до 01.11.2019 г. и на във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП /обн. ДВ, бр. 86 от 2018, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г./), публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № PPD23-046:
1. Решение, взето по т. 3 от Протокол № 28 от 01.11.2023 г. на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

икона на файл PPD23-047_Reshenie.pdf 5486 Kb

икона на файл PPD23-047_Doklad.pdf 3509 Kb


Публикувано на: 14 сеп 2023 15:40

Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
1. Покана за участие.
2. Покана за участие заедно с приложенията към нея.
3. Образци на документи.
4. Техническа спецификация.
5. Методика за оценка.

икона на файл PPD23-047 Техническа спецификация.pdf 137 Kb

икона на файл PPD23-047 Покана за участие заедно с приложенията към нея.pdf 733 Kb

икона на файл PPD23-047 Покана.pdf 644 Kb

икона на файл PPD23-047 Образци на документи.docx 100 Kb

икона на файл PPD23-047 Методика за оценка.pdf 122 Kb