224998 PPD23-046 "Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Ваня Чепанова

+359 064 896961

vanya.chepanova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Предмет на вътрешния конкурентен избор е доставка и монтаж на концентратори, електромери, модеми, оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД на територията на Област Ловеч; Област Кюстендил; Община Ботевград; Община Правец; Община Етрополе; Община Своге; София - Район ''Триадица'', София - Район "Красно село''; София - Район "Витоша''; София - Район "Възраждане''; София - Район "Средец''; София - Район "Изгрев'' София - Район "Искър''; София - Район "Студентски. вкл. демонтаж на ел. мери и часовникови превключватели.
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
14 сеп 2023 15:45
Подаване на оферти:
14 сеп 2023 16:00 — 25 сеп 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:
ERMZ-CON-195 / 30.11.2023 г. - Доставка и монтаж на концентратори, електромери и модеми оперативно съвместими със съществуващата система за дистанционно отчитане на електромери - ZTE Power Em Universal Energy Management System, интегрирана в "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД - на територията на Област Ловеч; Област Кюстендил; Община Ботевград; Община Правец; Община Етрополе; Община Своге; София - Район ''Триадица'', София - Район "Красно село''; София - Район "Витоша''; София - Район "Възраждане''; София - Район "Средец''; София - Район "Изгрев'' София - Район "Искър''; София - Район "Студентски"

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 2 ное 2023 11:00

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (в сила до 01.11.2019 г. и на във връзка с § 131, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП /обн. ДВ, бр. 86 от 2018, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г./), публикуваме следните документи за обществена поръчка с референтен № PPD23-046:
1. Решение, взето по т. 2 от Протокол № 28 от 01.11.2023 г. на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД.
2. Доклад, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

икона на файл PPD23-046_Доклад.pdf 3547 Kb

икона на файл PPD23-046_Reshenie.pdf 2819 Kb


Публикувано на: 14 сеп 2023 15:41

Документи за участие във вътрешен конкурентен избор след сключени рамкови споразумения:
1. Покана за участие.
2. Покана за участие заедно с приложенията към нея.
3. Образци на документи.
4. Техническа спецификация.
5. Методика за оценка.

икона на файл PPD23-046 Техническа спецификация.pdf 117 Kb

икона на файл PPD23-046 Покана за участие заедно с приложенията към нея.pdf 729 Kb

икона на файл PPD23-046 Покана.pdf 648 Kb

икона на файл PPD23-046 Образци на документи.docx 99 Kb

икона на файл PPD23-046 Методика за оценка.pdf 122 Kb