222653 PPD23-037_Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150 mm² и 240 mm², след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
В резултат на сключени рамкови споразумения след проведена процедура на "договаряне без предварителна покана за участие"  с предмет: "Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150  mm²  и 240 mm²", реф. № PPD 20-024, регистрирана под № 01467-2020-0021 в Регистъра на обществените поръчки на основание чл. 82, ал. 4, т. 1  от Закона за обществените поръчки1 (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на алуминиеви кабели за неподвижно полагане с изолация от поливинилхлорид с означение САВТ-с/-ж със сечения от 16 mm² до 150  mm²  и 240 mm²", след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 23-037.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
29 юни 2023 11:38
Подаване на оферти:
29 юни 2023 13:00 — 24 юли 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 сеп 2023 11:12

PPD23-037_Обявление за възложена поръчка

икона на файл PPD23-037_Обявление за възложена поръчка.pdf 432 Kb


Публикувано на: 11 авг 2023 11:38

PPD 23-037- Решение на УС на "Електроразпределителни мрежи Запад" ЕАД

икона на файл PPD 23-037 Препис_решение 21 т 5.pdf 609 Kb


Публикувано на: 11 авг 2023 11:37

PPD 23-037 - Доклад от работата на комисията

икона на файл PPD 23-037 Доклад.pdf 609 Kb


Публикувано на: 29 юни 2023 11:36

PPD 23-037 - Приложения към покана 

икона на файл 2 PPD 23-037 Приложения.docx 190 Kb


Публикувано на: 29 юни 2023 11:34

PPD 23-037 - Покана за участие

икона на файл PPD 23-037 Покана.pdf 1045 Kb