222492 PPD23-036_Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, след сключени рамкови споразумения

Информация за Възложителя

ЕРМ Запад АД http://www.ermzapad.bg
Лого
Възложител
Лице за контакт:
Снимка на потребител

Анета Димитрова

028958910

aneta.dimitrova@cez.bg

Информация за процедурата

Описание:
Въз основа на сключени рамкови споразумения с предмет: "Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване" след проведена процедура от вида "договаряне без предварителна покана за участие" с предмет: "Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване", реф. № PPD 19-138, регистрирана под № 01467-2019-0093 в Регистъра на обществените поръчки, на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се открива вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка, попадаща в обхвата на от предмета на описаната по-горе процедура за сключване на рамково споразумение, с предмет: "Доставка на електромерни табла ниско напрежение (НН) за индиректно измерване, след сключени рамкови споразумения", реф. № PPD 23-036.  Вътрешният конкурентен избор се открива и провежда за обхвата на проведена предходна процедура със същия предмет и с реф. № PPD 19-138, в резултат на която са сключени рамковите споразумения. Предметът на настоящата обществена поръчка не е разделен на обособени позиции.
 
Документи:
Тип:
Покана до определени лица
Дата на публикуване:
29 юни 2023 10:54
Подаване на оферти:
29 юни 2023 13:00 — 11 юли 2023 16:30
Обявление за възложена поръчка:

Съобщения в профила на купувача

Публикувано на: 21 сеп 2023 10:37

Обявление за възложена поръчка

икона на файл Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf 403 Kb


Публикувано на: 11 авг 2023 11:51

Решение и Доклад

икона на файл Prepis MUNITES 21_Item 4 izbor na izpalnitel sig pr.pdf 2546 Kb

икона на файл PPD23-036 DOCLAD sig pr.pdf 2318 Kb


Публикувано на: 29 юни 2023 10:43

Покана и приложения

икона на файл PPD 23-036 Приложения.DOCX 174 Kb

икона на файл PPD23-036 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ signed pr.pdf 763 Kb